Tuleviku-uuringute mõju poliitikakujundamisele
14/12/2015 Liik: Aruanded 40 leheküljed

Tuleviku-uuringute mõju poliitikakujundamisele

Keywords:Tekkivad riskid

Käesolevas aruandes tutvustatakse projekti, milles vaadeldakse põhitegureid, kuidas tuleviku-uuringute tulemusi võimalikult tõhusalt poliitikakujundamisse kaasata. Projekt, mille EU-OSHA tellis tööhõiveuuringute instituudilt, sisaldab kirjandusülevaadet ning intervjuusid uurijate ja ekspertidega. Kirjeldatud on tuleviku-uuringute mõju ning põhitegureid, kuidas need uuringud saaksid poliitikakujundamist mõjutada.

Laadi alla in:EN

Muud väljaanded sellel teemal