Parkimisel kasutatavate kantserogeensete ja neurotoksiliste lahustite asendamine

Keywords:

Kõnealuses juhtumiuuringus vaadeldakse hea tava näidet Hispaania jalatsitootmisettevõtte põhjal. Uuringust selgub, kuidas ohtlike ainete asendamisel vähem ohtlikega on võimalik olulisel määral parandada töötajate ohutust ja tervist, samuti rõhutatakse koolituste ja töötajate konsulteerimise tähtsust.

Juhtumiuuringus vaadeldakse 25aastase naistöötaja lugu, kelle tervis sai raskelt kannatada ohtlike lahustitega kokkupuute tõttu töökohal. Pärast seda ja teisi tõsiseid juhtumeid viis ettevõte koostöös tööohutuse ja töötervishoiu ekspertide, pädevate asutuste ning ametiühingute esindajatega läbi asjakohase koolituse, asendas lahustid ja rakendas tehnilisi lisameetmeid, et vähendada töötajate kokkupuudet ohtlike lahustitega.

Ettevõte muutis ka tootmisprotsessi ja ostis eeltöödeldud nahka, et vältida ohtlikku tööprotseduuri.

Laadi alla in: en