Tööohutuse ja töötervishoiu nutikad digitaalsed seiresüsteemid: kasutusviisid ja probleemid

Keywords:

Kas neist on kasu? Kas need on ennetavad? Nagu iga uue asjaga, on oluline kaalutleda uute tööohutuse ja töötervishoiu seiresüsteemide eeliseid ja puudusi. Võimaluste ja probleemide põhjaliku uuringu alusel pakutakse selles uurimisülevaates välja tööohutuse ja töötervishoiu ennetava ja reageeriva seire esialgne määratlus ja erisused.

Artiklis on ülevaade sellest, mis toimib ja mida on veel vaja, et liikuda edasi. Pakutakse teavet poliitika, teadusuuringute ja ettevõtete jaoks ning rõhutatakse töötajate osalemise ja inimkeskse kavandamise tähtsust.

Laadi alla in: en

Muud väljaanded sellel teemal