Tööohutuse ja töötervishoiu nutikad digitaalsed seiresüsteemid: kasutuselevõtu optimeerimine

Keywords:

Selliste tehnoloogiate esilekerkimine, nagu näiteks tehisintellekt, masinõpe, ihunutikud ja suurandmete rakendused ning nende suurenev kasutuselevõtt töökohal muudab tööohutuse ja töötervishoiu seire olukorda. 

Uute tööohutuse ja töötervishoiu seiresüsteemide üldine edu sõltub kättesaadavate uuringute ja andmete tõhusast edastamisest, pidevatest pingutustest standardiseerimiseks kogu ELis ja kaasavatest rakendusprotsessidest. Töötajate privaatsus ja andmekaitse on peamised prioriteedid laiemates aruteludes tööohutuse ja töötervishoiu tagamise üle riiklikul ja ELi tasandil. 

Laadi alla in: en