Tööohutuse ja töötervishoiu nutikad digitaalsed seiresüsteemid: kaasamine ja mitmekesisus töökohal

Keywords:

Üha enam võetakse töökohal kasutusele uusi tehnoloogiaid, nt ihunutikud ja spetsiaalsed nutitelefonirakendused. Lisaks tööohutuse ja töötervishoiu täiustamisele saab tööohutuse ja töötervishoiu digitaalseid seirelahendusi kasutada kaasamise ja mitmekesisuse toetamiseks töökohal, tugevdades erinevate töötajarühmade, sh eakate töötajate, vähese keeleoskusega võõrtöötajate, rasedate, neurodiversiteediga töötajate ja noorte töötajate integreerimist.

Selles poliitikaülevaates kirjeldatakse, kuidas need süsteemid aitavad paremini vastata teatud töötajarühmade vajadustele, et tagada nende vaba ja turvaline osalemine. Tööohutuse ja töötervishoiu digitaalsete seirevahendite edukaks rakendamiseks töökohal on keskse tähtsusega koolitus, selge ja avatud teabevahetus ning töötajate otsene kaasamine.

Laadi alla in: cs | el | en | fr | hu | nl | pt | sl |