Luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine mitmekesise tööjõu seas: nais-, võõr- ja LGBTI-töötajate riskitegurid

Keywords:
Aruandes vaadeldakse luu- ja lihaskonna vaevuste ning seonduvate füüsiliste, psühhosotsiaalsete, individuaalsete ja ettevõttepõhiste riskitegurite levimust kolmes töötajarühmas: naistöötajad, võõrtöötajad ja LGBTI-töötajad. Selles analüüsitakse, miks neisse rühmadesse kuuluvad töötajad puutuvad luu- ja lihaskonna vaevustega seotud riskiteguritega sagedamini kokku ning teatavad terviseprobleemidest, sh luu- ja lihaskonna vaevustest rohkem kui muud töötajad.
Olemasolevat tõendibaasi toetavad, täiendavad ja täpsustavad väliuuringud, st ekspertide ja töötajate teemarühmadega tehtud intervjuud ning põhjalikud juhtumiuuringute analüüsid.
Kõigi kolme rühma jaoks esitatakse poliitikasoovitusi terviseriskide ohjamiseks ning luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamiseks.
Laadi alla in: en