Tööohutuse ja töötervishoiu ennetusteenused/-eksperdid Euroopas

Keywords:

See aruteludokument täiendab praegust arutelu ennetusteenuste rollist tööohutuse ja töötervishoiu standarditele sisulise vastavuse toetamisel.

Selles vaadeldakse tööohutuse ja töötervishoiu professionaalse juhtimise rolli ELi töökohtades 21. sajandil. Seda tehakse laiema arutelu kontekstis, mis käsitleb professionaalse abi rolli sisulise vastavuse saavutamisel, aidates seega ühtlasi kindlaks teha praeguste teadmiste piirid ning tulevase poliitika ja uuringute põhiküsimused. 

Laadi alla in: en