Luu- ja lihaskonna vaevused tervishoiusektoris

Keywords:

Suurenev hoolduskoormus, värbamisraskused ja vananev tööjõud tähendavad, et luu- ja lihaskonna vaevused muutuvad tervishoiusektoris tõenäoliselt üha raskemaks tööohutuse ja töötervishoiu probleemiks.

Aruteludokumendis antakse ülevaade kirjandusest, mis käsitleb luu- ja lihaskonna vaevusi tervishoiuga seotud töökohtadel. Selles antakse ülevaade luu- ja lihaskonna vaevustest ja nende esinemissagedusest tervishoiusektoris, vaadeldakse riskitegureid ja arutatakse luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise, vähendamise ja haldamise tõhusate sekkumismeetmete üle tervishoiusektori töökohtadel.

Laadi alla in: en