Tööinspektorite ülevaade tajutavatest suure riskiga kutsealadest ja sektoritest Euroopas: EU-OSHA ja SLICi uuring

Keywords:

Töömaailma muutumine jätkub ja seepärast on vaja uusi vaatenurki, et käsitleda praegusi tööohutuse ja töötervishoiu probleeme, samas kui esmane andmete kogumine otse allikast on hädavajalik. Sellele aitavad oluliselt kaasa esialgsed tulemused teedrajavast uuringust, mille tegid ühiselt EU-OSHA ja kõrgemate tööinspektorite komitee (SLIC), mis võimendab tööinspektorite asjatundlikkust.

Andmed toovad esile suure riskiga kutsealad ja sektorid, pakkudes teadmisi, millega saab suurendada teadlikkust, tõhusalt suunata meetmeid ja pakkuda teavet koolitusele. Lisaks aitavad tulemused tuvastada valdkonnad, mis vajavad tähelepanu, ja määrata tõhusad meetmed, kuidas leevendada töötajate riske. Rõhutatakse ka tööinspektorite rolli COVID-19 pandeemia ajal.

Laadi alla in: en