Teabeleht: „Tehisnanomaterjalid töökohas“

Keywords:

Teabeleht annab ülevaate, kuidas käidelda tehisnanomaterjale töökohas. Need materjalid sisaldavad väga väikesi osakesi ning on potentsiaalselt toksilised.

Teabelehes on ülevaade Euroopa Liidu asjakohastest õigusaktidest, selgitatakse nanomaterjalide võimalikku tervisemõju ning antakse kasulikku nõu tööandjatele, kuidas ennetada või minimeerida töötajate kokkupuudet nanomaterjalidega, ja kirjeldatakse peamisi kokkupuuteteid (kokkupuude sissehingamisel, naha kaudu ja allaneelamisel). Nanomaterjalidega kokkupuute ennetamiseks või selle vähendamiseks saab kasutada ennetusmeetmete hierarhia STOP-põhimõtet. Teabelehes on loetletud seda põhimõtet järgivad praktilised meetmed.

Laadi allain: bg | da | de | en | es | fi | fr | hu | is | it | lt | nl | pl | pt | sk | sl | sv |