Teabeleht: ohtlikud ained töökohal – õigusraamistik

Keywords:

See teabeleht annab ülevaate töökohtadel leiduvaid ohtlikke aineid käsitlevast Euroopa Liidu õigusraamistikust, eelkõige kolmest direktiivist: tööohutuse ja töötervishoiu raamdirektiiv, keemiliste mõjurite direktiiv ning kantserogeenide ja mutageenide direktiiv.

Tutvustatakse seitset riskiennetuse etappi ja paljusid vabalt kättesaadavaid interaktiivseid e-vahendeid, nagu OiRA, mille abil on lihtne riske hinnata.

Samuti rõhutatakse STOP-põhimõtet ehk mida tuleks pärast ohu tuvastamist kõigepealt teha.

Laadi allain: bg | da | de | el | en | es | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |