Kuidas digitehnoloogia kujundab ümber juhtimiskunsti

Keywords:

See uuring põhineb EU-OSHA, Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse ja Eurofoundi koostööl. Selles kirjeldatakse, kuidas digiüleminek töökohtadel aitab kaasa andmepõhise juhtimisviisi tekkele ning kuidas see mõjutab töökorraldust ja töökvaliteedi aspekte, nt töötervishoidu ja -ohutust.

Aruandes on esitatud uuringu ESENER tulemused ning pakutaks välja hulk meetmeid, mida töökohtadel saab juurutada, et leevendada andmepõhise juhtimisviisi potentsiaalselt negatiivset mõju töötajate heaolule.

Laadi alla in: en

Muud väljaanded sellel teemal