Töö tulevik: rahvahange
20/11/2015 Liik: Aruteludokumendid 6 leheküljed

Töö tulevik: rahvahange

Keywords:Emerging risks, ICT/digitalisation

Tehnika arenguga on suurenenud võimalus töötada mujal kui tavapärastes töökohtades ja tekkinud on uued töökorralduse vormid. Crowdsourcing ehk rahvahange, s.o tasu eest töötamine interneti tööbörside kaudu, on üks neist uutest töömudelitest. Artiklis on juttu peamistest riskidest, mis võivad kaasneda rahvahanke teel jagatavate väga erinevate tööülesannetega. Lisaks on selle töövaldkonna kiire kasv tekitanud teatud probleeme, millest mõnda samuti artiklis käsitletakse.

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal