Põllumajanduse ja metsanduse tulevik: mõju töötajate tööohutuse ja töötervishoiu haldamisele

Keywords:

Tööohutuse ja töötervishoiu riskid Euroopa põllumajandus- ja metsandussektoris ohustavad selle pikaajalist elujõulisust. Väljaanne käsitleb sektori tööohutuse ja töötervishoiu probleeme.

Selles uuritakse uusi ja tekkivaid võimalusi ja riske – mis tulenevad näiteks põllumajanduse nutitehnoloogiate ilmumisest ja kliimamuutustest – ning nende mõju tööohutusele ja töötervishoiule. Käsitletakse sotsiaal-majanduslikke probleeme, samuti sektori raskusi tööohutuse ja töötervishoiu haldamisel ning kohanemisel ühiskonna survega ja tööturu arenguga.

Tähelepanekud rõhutavad, et on vaja lahendada probleemid seoses sektori sageli ebatüüpiliste tööhõivetavadega ning sellega, et puudub läbipaistev ja kindel viis, kuidas teatada õnnetustest ja haigestumisest. Väljaandes tehakse mitu soovitust, millega lahendada leitud probleeme ja tagada sektori kestlikkust.

Laadi alla in: en