Kommenteeritud kokkuvõte - Inimtervis ja sotsiaalhoolekanne – tõendid uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringust (ESENER)

Keywords:

Aruandes uuritakse peamisi tööohutuse ja töötervishoiu riske inimtervisele ja sotsiaalhoolekandele Euroopas, sealhulgas COVID-19 riske. Selles analüüsitakse tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER) kolme vooru andmeid. Seda analüüsi täiendavad vestlused sektori tööohutuse ja töötervishoiu põhiekspertide ja -sidusrühmadega.

See annab ülevaate tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise valdkondade suundumustest, keskendudes ergonoomilistele ja psühhosotsiaalsetele riskidele, tööohutuse ja töötervishoiu haldamise teguritele ja takistustele sektoris ning töötajate osalusele tööohutuses ja töötervishoius. Aruandes esitatakse sektoripõhised järeldused, pakkudes võrdlust Euroopa riikide vahel ja muude sektoritega. Tuginedes analüüsidele ja järeldustele, esitatakse ka võimalikud õpipunktid sektori tööohutuse ja töötervishoiu parandamiseks.  

Laadi alla in: de | en | et | sl |