Uute ja tekkivate riskide alane Euroopa ettevõtete uuring - koondaruanne

Keywords:

Euroopa ettevõtete uusi ja tekkivaid riske käsitleva uuringu (European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks – ESENER) raames küsiti ettevõtete juhtkondadelt ning töökeskkonna volinikelt, kuidas juhitakse nende töökohas tervise- ja ohutusriske, pöörates tähelepanu eeskätt sellistele uuema aja psühhosotsiaalsetele riskidele nagu tööga seotud stress, vägivald ja ahistamine. Käesolevas kokkuvõttes esitatakse valik 31 riigis korraldatud 36 000 intervjuul saadud andmete esialgse analüüsimise põhitulemustest.

Laadi alla in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |