Platvormitöö tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande sektoris: mõju tööohutusele ja töötervishoiule

Keywords:

Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesektor on tavaliselt olnud andmestamise ja digitaliseerimise suundumuste esirinnas. Tehnoloogilised ja ühiskondlikud muutused, mida kiirendas COVID-19 pandeemia, mõjutavad peale sektori töötajate ka hooldusteenuste taskukohasust ja kvaliteeti.

Dokument pakub tõendeid platvormitöö tööohutuse ja töötervishoiu riskide ja võimaluste kohta sektoris ning selle järelduste eesmärk on aidata poliitikakujundajatel ja platvormidel käsitleda ja hallata töötajate vajadusi ning tugevdada tervishoiusüsteeme kogu ELis.

Laadi alla in: en