Mikro- ja väikeettevõtete tööohutuse ja töötervishoiu taust ja korraldus Euroopa Liidus – konsortsiumi SESAME projekt

Keywords:

Aruanne annab kriitilise ülevaate tööohutusest ja töötervishoiust mikro- ja väikeettevõtetes. Peale mikro- ja väikeettevõtete tähtsuse majandusele ja ühiskonnale tervikuna rõhutatakse aruandes ka seda, et nende ettevõtete tööohutuses ja töötervishoius esineb olulisi ja juurdunud probleeme. On rohkesti tõendeid, et raskete vigastuste ja hukkunutega õnnetuste risk on mikro- ja väikeettevõtetes suurem kui suuremates organisatsioonides. Arutatakse selle põhjusi, sealhulgas mikro- ja väikeettevõtete vahendite nappust ja kohta majanduses. Aruande tulemused näitavad ka seda, et meil napib teadmisi mikro- ja väikeettevõtete tööohutuse ja töötervishoiu korralduse kohta – neid lünki täites saab olukorda parandada.

Laadi alla in: en