Teadlikkuse tõstmine tööalasest kokkupuutest kantserogeenidega – kampaania „“No Time to Lose“ („Aega ei tohi kaotada“)

Keywords:

Käesolevas juhtumiuuringus kirjeldatakse, kuidas tööohutuse ja töötervishoiu amet (IOSH) korraldas kampaania „No Time to Lose“ („Aega ei tohi kaotada“), et aidata võidelda tööst tingitud vähiga. Enam kui 220 organisatsiooni toel ja koostöös partneritega kogu maailmast õnnestus kampaanial saavutada üleilmne mõju ning enam kui 100 juhtivat ettevõtet kirjutas alla kampaanialubadusele töökohal esineva kokkupuute ohjamiseks. Edutegurid hõlmasid hoolikat kavandamist ja põhjalikku konsulteerimist, samuti sihtsektoritest saadud tagasiside lisamist kampaaniamaterjalidesse. Kampaania edu on osaliselt seotud pideva hindamisega. Kampaania käsitleb peamisi riskitegureid, näiteks diiselmootori heitgaase, asbesti, päikesekiirgust ja kristallilist ränidioksiidi.

Laadi alla in: en