Bioloogilised mõjurid ja seotud kutsehaigused kutsealadel, mis hõlmavad reisimist ja kokkupuudet reisijatega

Keywords:

Uutest uuringutest, mis tehti suurprojekti raames, et lahendada teadmiste vaegus bioloogiliste mõjurite kohta töökohal. Selgub, et eriti suur risk bioloogiliste mõjuritega kokku puutuda on töötajatel, kes ameti tõttu reisivad või puutuvad kokku reisijatega, sealhulgas need, kes reisivad üle riigipiiride, ning need, kes töötavad rändajate ja pagulastega.

Aruteludokumendis vaadeldakse selle valdkonna eri kutsealasid ja nende erinevusi kokkupuutetaseme suhtes. Käsitletakse seotud tervisemõju, tekkivaid riskide ja eriti haavatavaid rühmi. Kasutades ekspertidega tehtud intervjuudest ja teemarühmadest saadud teavet, tuuakse ühtlasi esile sihipäraste meetmete puudust ja rõhutatakse vajadust ennetuse ühtsema käsitlusviisi järele.

Laadi alla in: el | en | lv |