Tehisintellekt töötajahalduses: ennetusmeetmed

Keywords:

Selles poliitikaülevaates keskendutakse järeldustele ennetusmeetmete kohta, mis on seotud tehisintellektipõhiste töötajahaldussüsteemide kasutamisest tulenevate tööohutus- ja -tervishoiuriskidega.

Nende riskide ennetusmeetmed hõlmavad töötajahaldussüsteemide sellist integreerimist, mis võtab arvesse töötajate tervist, ohutust ja heaolu, pooleliolevaid riskihindamisi ning ELi tasandil eetilise raamistiku arendamise olulisust.

Poliitikaülevaates soovitatakse ka seonduvate riskide ennetusmeetmeid ja viise, kuidas töötajahaldussüsteeme tööohutuse ja -tervishoiu parandamiseks kõige tõhusamalt kasutada.

Laadi alla in: en | et | fi | fr | hr | it | lt | mt |

Muud väljaanded sellel teemal