Tehisintellekt töötajahalduses: mõju tööohutusele ja töötervishoiule

Keywords:

Selles aruandes tuuakse esile tööohutuse ja -tervishoiuga seotud riskid ja võimalused seoses tehisintellektipõhiste töötajahaldussüsteemidega. Uuringud ja järeldused põhinevad uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete kolmanda uuringu andmete analüüsimisel ja põhjalikel eksperdiküsitlustel.

Uuringus vaadeldakse ka võimalikke ennetusmeetmeid, rõhutades vajadust inimkesksete ja kavandamispõhiste ennetusstrateegiate järele, et tagada töötajate tervis, ohutus ja heaolu. Esitatakse rida soovitusi, et käsitleda riske, mis on seotud töötajahaldussüsteemide kasutamisega töökohal.

Laadi alla in: en

Muud väljaanded sellel teemal