Krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega töötamise juhtumiuuringute analüüs

Keywords:

Aruandes on esitatud kaheksa juhtumiuuringut krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega töötajate kohta, kes pöördusid pärast haiguspuhkust tagasi tööle või jätkasid töötamist luu- ja lihaskonna vaevustega. Töötajad kaasati uuringutesse erinevatest organisatsioonidest, sektoritest ja Euroopa riikidest. Uuringute eesmärk oli uurida nende kogemusi, et selgitada välja head tavad.

Varane sekkumine, juhtide ja kolleegide toetus ja avatud suhtlus on mõned juhtumiuuringutes esiletõstetud tegurid. Sageli piisas lihtsatest meetmetest, mis võimaldasid töötajatel oma töökohal edasi töötada. Analüüsis käsitletakse ka sekkumiste ülekantavust muudesse organisatsioonidesse ja kogenud töötajate tööturul hoidmise eeliseid.

Laadi alla in: en