Hoiatus- ja kontrollsüsteemid: programm SENSOR-Pesticides, USA

Keywords:

Artikkel on osa viiest põhjalikust uuringust koosnevast sarjast, milles käsitletakse uute tööga seotud haiguste avastamise, seire ja ennetamise hoiatus- ja kontrollsüsteeme, ning selles keskendutakse Ameerika Ühendriikide programmile SENSOR-Pesticides.

Programmi eesmärk on tuvastada uusi pestitsiididega seotud ägedaid terviseprobleeme ning sellega tagatakse pestitsiidide järelevalve pärast nende turule laskmist.

SENSOR-Pesticides kogub teavet põllumajandusministeeriumist, mürgistusteabekeskustest ja töötajate hüvitussüsteemidest. Programmi jaoks on välja töötatud lihtne, kuid põhjalik andmete kogumise kord, milles kasutatakse standarditud muutujaid, hinnatakse teatatud juhtumeid ja määratakse juhtumite raskusaste, häiretase ja järelmeetmed.

Laadi alla in: en