Hoiatus- ja kontrollsüsteemid: RNV3P, Prantsusmaa

Keywords:

Artikkel on osa viiest põhjalikust uuringust koosnevast sarjast, milles käsitletakse uute tööga seotud haiguste avastamise, seire ja ennetamise hoiatus- ja kontrollsüsteeme, ning selles keskendutakse Prantsusmaa RNV3P võrgustikule.

2001. aastal moodustatud võrgustik ühendab 31 tööga seotud haiguste konsultatsioonikeskust, mis asuvad haiglates, kus töötervishoiuarstid uurivad tööga seotud haiguste kahtlusi ja koguvad andmeid riiklikkusse püsiandmebaasi. Võrgustikus on välja töötatud eriline kokkupuutejuhtumite tesaurus ning uute tööga seotud haiguste avastamiseks kasutatakse erimeetodeid, mis põhinevad andmekaevel ja ebaproportsionaalsuse signaalide tuvastamisel andmebaasis. Võrgustik genereerib kolme liiki hoiatusi – alates RNV3P osaliste siserühma teavitamisest teisese ennetuse käivitamiseks kuni tööohutus- ja töötervishoiuasutuste ning terviseametite hoiatamiseni võimalike meetmete võtmiseks riiklikul tasandil.

RNV3P võrgustiku tegevuse lisateave:

Laadi alla in: en