Kõrgtehnoloogiline robootika, tehisintellekt ja ülesannete automatiseerimine: mõisted, kasutamine, poliitika ja strateegiad ning tööohutus ja -tervishoid

Keywords:

EU-OSHA on digitaliseerimise 4 aastat kestva uurimisprogrammi osana avaldanud esialgse aruande, mis käsitleb tööülesannete automatiseerimise tehisintellekti ja kõrgtehnoloogilise robootika liike ja määratlusi. Aruandes kirjeldatakse ka praegusi ja potentsiaalseid kasutusalasid sektorite ja ülesannete lõikes – alates tööstus- ja laorobotitest kuni tehisintellektitarkvarani tervishoiusektoris –, ning antakse ülevaade ELi ja riigi tasandi poliitikatest ja strateegiatest.

Projekti ülevaade on siin PowerPointi esitluses.

Laadi allain: en