Advanced robotic systems for inspection and maintenance of gas and oil infrastructure

Kõrgtehnoloogilised robotsüsteemid gaasi- ja naftataristu inspekteerimiseks ja korrashoiuks (ID10)

Keywords:

Oma töötajate tööohutuse ja töötervishoiu prioriseerimiseks on riigile kuuluv ja hallatav Norra gaasitaristu ettevõte rakendanud robottehnoloogiaid.

Varem kontrolliti ja hooldati gaasi- ja naftataristut käsitsi, seades töötajad surveanumas töötamisel ohtu.

Nüüd kasutab ettevõte kahte robotsüsteemi. Säilitades täieliku kontrolli mõlema robotsüsteemi üle ja töötades väljaspool seadmeid, on töötajad omandanud uudseid oskusi. Uuendatud tööohutuse ja töötervishoiu kontroll-loetelu kajastab selle uue reaalsuse nõudeid.

Laadi alla in: en

Muud väljaanded sellel teemal