3D-printimine: uus tööstusrevolutsioon
06/07/2017 Liik: Aruteludokumendid 13 leheküljed

3D-printimine: uus tööstusrevolutsioon

Keywords:Ohtlikud ained, Emerging risks, ICT/digitalisation

3D-printimine on uus tööstusharu, mille ohutusest ja tervisemõjudest ei ole kuigi palju teada.

Selles eksperdiülevaates tutvustatakse lühidalt 3D-printimist ja kaasnevaid riske.

Lugejal tekib selgem arusaam probleemidest ja vajalikest muudatustest, mille abil tagada uue tööstusharu ohutus ja tervislikult töötamine.

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal