2016.–2017. aasta kampaania: tervislikud töökohad sõltumata east

Image
2016–17 Campaign: Healthy Workplaces for All Ages

Ohutud ja tervislikud töötingimused kogu tööelu jooksul on kasulikud töötajatele, äritegevusele ja kogu ühiskonnale. See on 2016.–2017. aasta tervislike töökohtade kampaania põhisõnum.

2016.–2017. aasta tervislike töökohtade kampaanial on neli põhieesmärki:

 1. edendada jätkusuutlikku töötamist ja tervena vananemist tööelu algusest peale;
 2. ennetada terviseprobleeme kogu tööelu jooksul;
 3. pakkuda tööandjatele ja töötajatele tööohutuse ja töötervishoiu nõuandeid seoses tööjõu vananemisega;
 4. soodustada teabe ja heade tavade vahetamist.

Põhjendus

Miks on see kampaania nii oluline?

Euroopa töötajaskond vananeb. Pensioniiga suureneb ja tööelu tõenäoliselt pikeneb.

Töötamine on kasulik kehalisele ja vaimsele tervisele ning tööohutuse ja töötervishoiu hea juhtimine suurendab tootlikkust ja tõhusust. Demograafilised muutused võivad tekitada probleeme, kuid kestliku tööelu tagamine aitab neid lahendada.

Kampaaniaüritused

 • Kampaania algus – aprill 2016
 • Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädalad – oktoober 2016 ja 2017
 • Tervislike töökohtade hea tava auhinnad – aprill 2017
 • Tervislike töökohtade kampaania tippkohtumine – november 2017

Kampaania jooksul toimub ka mitmeid väiksemaid üritusi – õpikodasid, seminare ja võrgustikuüritusi.

Kes võivad osaleda? Kuidas osaleda?

Kampaanias võivad osaleda üksikisikud ning kõigi valdkondade ja iga suurusega organisatsioonid, sealhulgas väike- ja kesksuured ettevõtted, muu hulgas:

 • kõrg- ja keskastme juhid ning töötajad,
 • ametiühingud ja töökeskkonnavolinikud,
 • tööohutus- ja töötervishoiu- ning personalispetsialistid,
 • kutseühingud,
 • koolitus- ja haridusasutused.

Osalejaid kutsutakse üles

 • levitama kampaaniamaterjale;
 • korraldama tegevusi ja üritusi;
 • kasutama eaküsimuste ohjamise vahendeid;
 • osalema tervislike töökohtade hea tava auhindade konkursil;
 • osalema 2016. ja 2017. aasta Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädalatel;
 • hakkama ametlikuks või riigisiseseks kampaaniapartneriks;
 • jälgima kampaaniat Facebookis, Twitteris, LinkedInis ja mujal sotsiaalmeedias.

Praktilised abimaterjalid

Kampaania alguses aprillis 2016 avaldatakse kampaania veebilehel www.healthy-workplaces.eu hulgaliselt materjale:

 • aruanded ja juhtumiuuringud tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise kohta seoses töötajate vananemisega;
 • praktiline e-juhend tööohutuse ja töötervishoiu juhtimiseks seoses töötajate vananemisega;
 • PowerPoint-esitlused, teabelehed, plakatid ja muud kampaaniamaterjalid;
 • tervislike töökohtade hea tava auhinnakonkursi teave;
 • infograafika;
 • animeeritud videod.