Safety culture in the construction industry as part of supply chain governance

Sikkerhedskultur i byggebranchen som en del af styringen af forsyningskæden

Keywords:

Dette politiske notat er baseret på resultaterne fra EU-OSHA's Lift-OSH-projekt "Leverage Instruments for Occupational Safety and Health". Det beskriver, hvordan kontrahenter og kunder i bygge- og anlægssektoren baserer sig på en specifik opfattelse af "sikkerhedskultur" i deres arbejdsmiljøledelsesstrategier.

Ud fra to eksempler på den gavnlige virkning, sådanne strategier kan få, er en vigtig pointe, at det at skabe en fælles forståelse af sikkerhed er afgørende for at sikre arbejdsmiljøet i bygge- og anlægssektoren. Der er også behov for forbedringer i forbindelse med arbejdstagernes engagement og med bottom-up-kommunikationen.

Download in: en