Market leverage for safe and healthy workplaces: fitting practices to the industrial sector

Markedet som løftestang for arbejdsmiljøet: tilpasning af praksis til den enkelte industrisektor

Keywords:

Dette politiske notat er baseret på resultater fra EU-OSHA's projekt "Leverage Instruments for Occupational Safety and Health – Lift-OSH". Det giver anbefalinger til ledere om, hvordan de kan øve indflydelse på leverandørerne for at få dem til at forbedre arbejdsmiljøet.

Resultater fra casestudierne viser, at relationel ledelse spiller en vigtig rolle i forhold til at omsætte politikker og strenge kontraktlige krav til god praksis på arbejdspladserne. Dette gør en forskel for de ansattes arbejdsmiljø på leverandørarbejdspladserne. Det politiske notat fremsætter også anbefalinger i forskellige sektorsammenhænge.

Download in: en