Forvaltning af forsyningskæden i byggesektoren: kundestyret arbejdsmiljøregulering i komplekse byggeprojekter

Keywords:

Byggesektoren har et af de højeste antal arbejdsulykker med og uden dødelig udgang i hele EU. Den iboende kompleksitet i sektorens ikkelineære forsyningskæder har ført til et skift i fokus over på kunden, som måske kan skabe nye muligheder for at forbedre arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene med tilskyndelse fra regeringer og politiske beslutningstagere. Dette politikoplæg illustrerer kundeledet regulering med to eksempler på virksomhedspraksis, hvor der sættes fokus på de nuværende procedurer, deres praktiske konsekvenser og potentielle fordele.

Download in: en | fr | lt | mt | pt |