Forvaltning af forsyningskæden inden for landbruget: standarder og revisioner til forbedring af arbejdsmiljøet i den europæiske landbrugsfødevaresektor

Keywords:

Arbejdsmiljørisici i landbrugsfødevaresektoren kan omfatte lange arbejdsdage, lav løn, et hårdt psykosocialt klima samt fysiske farer i forbindelse med blandt andet tunge løft, repetitivt arbejde og kemikalier i landbruget. Den omfattende regulering af sektoren og det faktum, at arbejdsmiljø er integreret i forsyningskæden gennem kontraktmæssig forvaltning, understreger vigtigheden af certificering og standarder. Dette politikoplæg beskriver de potentielle fordele herved for arbejdsmiljøet, de nuværende begrænsninger og den rolle, som regeringer og politiske beslutningstagere kan spille i forbedringen heraf.

Download in: en