Sammendrag Forbedring af arbejdsmiljøet gennem forsyningskæderne: markedsbaserede initiativer i landbrugsfødevare- og byggesektoren

Keywords:

På trods af ændringer i forsyningskædernes struktur som reaktion på socioøkonomiske faktorer er EU og virksomhedernes fremgang fortsat uløseligt forbundet med deres succes. Den øgede betydning af bæredygtig og etisk adfærd i disse distributionsforbindelser understreger betydningen af at forbedre arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene. Denne rapport præsenterer resultaterne af en litteraturgennemgang, der er udført som en del af EU-OSHA's projekt om markedspåvirkning af arbejdsmiljøet i forsyningskæderne, og undersøger især de to vigtige EU-sektorer landbrugsfødevarer og byggeri.

Download in: de | en | fr | mt | ro | sl |