Preskoči na vsebino | Preskoči na navigacijo

Osebna orodja
Preskoči na vsebino. Išči Pogosto zastavljena vprašanja Pomoč O nas

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Izberi jezik:

Mreža Agencije o VZD
Loading
Nahajate se tu: Domov Varnost in zdravje pri delu v številkah
OSH data and surveys

Varnost in zdravje pri delu v številkah

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu zbira statistične podatke o varnosti in zdravju pri delu ter izvaja raziskave in ankete v vsej Evropi. Agencija pokriva področja, kot so nezgode pri delu, demografska gibanja in bolezni, povezane z delom, upravljanje tveganj na delovnem mestu in vprašanje, kako ljudje dojemajo evropsko delovno okolje.

Poročila, ki jih pripravi Evropska opazovalnica tveganj Agencije, analizirajo vire podatkov na nacionalni ravni in ravni EU ter opisujejo, kaj pomenijo te številke za varnost in zdravje pri delu (glejte na primer naša poročila „Varnost in zdravje pri delu v številkah“).

Agencija tesno sodeluje z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer in   Eurostatom, statističnim uradom EU, da bi tako vzpostavili jasno sliko na področju varnosti in zdravja pri delu v EU. 

 

Publikacije s statističnimi podatki o varnosti in zdravju

Poročila agencije EU-OSHA na podlagi zbiranja, analize in priprave zbranih, trdnih podatkov iz nacionalnih in mednarodnih podatkovnih virov zagotavljajo informacije o posebnih skupinah delavcev, izpostavljenostih, rezultatih v zvezi z zdravjem in industrijskih sektorjih.

Dostop do naših najnovejših publikacij s statističnimi podatki osh in figures.jpg

Več

ESENER – Evropska raziskava podjetij o novih in nastajajočih tveganjih

esener-img

Evropska raziskava podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER) agencije EU-OSHA raziskuje stališča vodilnih delavcev in predstavnikov delavcev o tem, kako se tveganja za zdravje in varnost upravljajo na njihovih delovnih mestih.

Raziskava se pri najrazličnejših tveganjih na delovnem mestu zlasti osredotoča na naraščajoča – in sorazmerno nova – psihosocialna tveganja. Ta tveganja, ki so povezana z obliko, organizacijo in upravljanjem dela ter njegovim ekonomskim in socialnim ozadjem, povzročajo visoko raven stresa in lahko zelo poslabšajo duševno in telesno zdravje.

Dostop do rubrikeo raziskavi ESENER  logotip esener

 

Vseevropska javnomnenjska raziskava o varnosti in zdravju pri delu – 2013

Izgled javnomnenjske raziskave

Vključenost:  

Zaposleni s polnim in delnim delovnim časom in samozaposleni, stari 18+, z običajno državo prebivanja in ustreznim jezikom

Vzorec:  

Reprezentativni vzorec v vsaki od 31 sodelujočih evropskih držav

Način zbiranja podatkov:  

CATI (računalniško podprto telefonsko anketiranje) v 26 državah. V Bolgariji, Češki, Malti, Romuniji in Slovaški  se je izvajalo osebno anketiranje

Velikost vzorca:  

16.622 anket po Evropi (približno 500 na državo, z izjemo Liechtensteina, kjer je bilo izvedenih 200 anket)

Obdobje terenskega dela:  

Od 23. november 2012 do 5. februar 2013

 

Pregled vprašalnika

 1. Ali je po vašem mnenju verjetno, če sploh, da bo v letu 2020 na vašem delovnem mestu zaposlen večji delež ljudi starejših od 60 let?
 2. Ali menite, da starejši zaposleni v primerjavi z drugimi zaposlenimi...
  1. So dlje časa na bolniški
  2. Imajo več nezgod pri delu
  3. So v službi manj produktivni
  4. Se težje prilagajajo spremembam v službi
  5. Bolj trpijo zaradi stresa v zvezi z delom
 3. Ali menite, da bi morali na vašem delovnem mestu uvesti določene programe ali politike, ki bi olajšale zaposlenim delo do upokojitve in olajšale delo tistim zaposlenim, ki bi želeli delati tudi preko starostne meje za upokojitev? Prosimo navedite tudi, če takšni programi ali politike v vašem podjetju že obstajajo.
 4. Kateri so po vašem mnenju najpogostejši vzroki za stres v zvezi z delom?
  1. Obseg opravljenih delovnih ur ali delovne obremenitve
  2. Omejene možnosti vplivanja na lasten način dela
  3. Pomanjkanje jasnosti glede vlog in odgovornosti
  4. Nesprejemljiva vedenja kot so ustrahovanje ali nadlegovanje
  5. Reorganizacija ali negotovost zaposlitve
  6. Pomanjkanje podpore s strani sodelavcev ali nadrejenih pri izpolnjevanju vaših nalog
 5. Kako pogosti so, če sploh obstajajo, primeri stresa v zvezi z delom. 
 6. Kakšen je po vašem mnenju nadzor nad stresnimi situacijami na vašem delovnem mestu?

Naloži rezultate

  Evropa      Pan-European poll 2013 press kit

 

austria.gif  Avstrija belgium.gif  Belgija NL   Belgija FR
bulgaria.gif  Bolgarija cyprus.gif  Ciper czechrepublic.gif  Češka republika
denmark.gif  Danska estonia.gif  Estonija finland.gif  Finska
france.gif  Francija germany.gif  Nemčija greece.gif  Grčija
hungary.gif  Madžarska iceland flag  Islandija ireland.gif  Irska
italy flag  Italija latvia.gif  Latvija liechtenstein flag  Lihtenštajn
lithuania_large.gif  Litva luxembourg.gif  Luksemburg malta.gif  Malta
netherlands.gif  Nizozemska norway flag  Norveška poland.gif  Poljska
portugal.gif  Portugalska romania.gif  Romunija slovakia.gif  Slovaška
slovenia.gif  Slovenija spain.gif  Španija sweden.gif  Švedska
switzerland Švica DE (ppt)  Švica FR (ppt) Švica IT (ppt) unitedkingdom.gif  Združeno kraljestvo

 

Vseevropska javnomnenjska raziskava o varnosti in zdravju pri delu – 2012

Izgled javnomnenjske raziskave

Vključenost:  

populacija nad 18 let, z bivališčem na območju sodelujočih držav in v jeziku tiste države

Vzorec:  

reprezentativni vzorec v vseh 36 sodelujočih evropskih državah

Način zbiranja podatkov:  

CATI (računalniško podprti telefonski intervjuji) v 31 državah
V Bolgariji, Češki republiki, na Malti, Slovaškem, v Romuniji in Turčiji so bili intervjuji izvedeni osebno.

Velikost vzorca:  

pribl. 36 000 intervjujev (okoli 1 000 na državo razen Lihtenštajna, kjer je bilo izvedenih 200 intervjujev)

Obdobje terenskega dela:  

od 28. oktobra 2011 do 17. januarja 2012

 

Pregled vprašalnika

 1. Menite, da se bo število ljudi, ki trpijo zaradi stresa, povezanega z delom, v [država] v naslednjih petih letih povečalo, zmanjšalo ali ostalo približno enako?
 2. Ali menite, da ste glede varnostnih in zdravstvenih tveganj na delovnem mestu….? (Zelo dobro informirani | Dokaj dobro informirani | Ne preveč dobro informirani | Sploh niste informirani)
 3. Številne evropske vlade razmišljajo, da bi se ali so se že odločile za zvišanje upokojitvene starosti, ker se je življenjska doba podaljšala. Kako pomembno, če sploh, dobre zdravstvene in varnostne prakse po vašem mnenju prispevajo k poznejšemu upokojevanju? (Zelo pomembno | Dokaj pomembno | Ne zelo pomembno | Sploh ne pomembno)
 4. Če bi na zdravstveno in varnostno težavo na vašem delovnem mestu opozorili svojega nadzornika, kako prepričani ste, da bo obravnavana? (Zelo prepričan | Dokaj prepričan | Ne zelo prepričan | Sploh ne prepričan)
 5. V kolikšni meri se strinjate ali se ne strinjate z naslednjo trditvijo:
  Da bi bila lahko [država] gospodarsko konkurenčna, bi se morale na delovnih mestih uporabljati dobre zdravstvene in varnostne prakse. (V veliki meri se strinjam | Do neke mere se strinjam | Ne eno ne drugo | Do neke mere se ne strinjam | Sploh se ne strinjam)

Naloži rezultate

EU.gif  Evropa

 

albania flag  Albanija austria.gif  Avstrija belgium.gif  Belgija NL   Belgija FR
bulgaria.gif  Bolgarija croatia flag  Hrvaška cyprus.gif  Ciper
czechrepublic.gif  Češka republika denmark.gif  Danska estonia.gif  Estonija
finland.gif  Finska france.gif  Francija FYROM flag  Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija
germany.gif  Nemčija greece.gif  Grčija hungary.gif  Madžarska
iceland flag  Islandija ireland.gif  Irska italy flag  Italija
latvia.gif  Latvija liechtenstein flag  Lihtenštajn lithuania_large.gif  Litva
luxembourg.gif  Luksemburg malta.gif  Malta montenegro flag  Črna gora
netherlands.gif  Nizozemska norway flag  Norveška poland.gif  Poljska
portugal.gif  Portugalska romania.gif  Romunija serbia flag  Srbija
slovakia.gif  Slovaška slovenia.gif  Slovenija spain.gif  Španija
sweden.gif  Švedska turkey flag  Turčija unitedkingdom.gif  Združeno kraljestvo

 

Vseevropska javnomnenjska raziskava o varnosti in zdravju pri delu – 2009

Kaj menijo Evropejci o svojih delovnih razmerah?

Zbrani rezultati ponujajo najnovejše in zanesljive podatke o tem, kako ljudje dojemajo svoje delovno okolje, med drugim glede:EU poll on OSH perception 2009

 • odločilnih dejavnikov ob iskanju nove službe,
 • dela kot vzroka slabega zdravja,
 • izboljšanja varnosti in zdravja pri delu,
 • vpliva gospodarske krize na delovne razmere,
 • ravni ozaveščenosti o tveganjih v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu.

Naloži rezultate

 

austria.gif  Avstrija belgium.gif  Belgija NL   Belgija FR bulgaria.gif  Bolgarija
cyprus.gif  Ciper czechrepublic.gif  Češka republika denmark.gif  Danska
estonia.gif  Estonija finland.gif  Finska france.gif  Francija
germany.gif  Nemčija greece.gif  Grčija hungary.gif  Madžarska
ireland.gif  Irska italy flag  Italija latvia.gif  Latvija
lithuania_large.gif  Litva luxembourg.gif  Luksemburg malta.gif  Malta
netherlands.gif  Nizozemska poland.gif  Poljska portugal.gif  Portugalska
romania.gif  Romunija slovakia.gif  Slovaška slovenia.gif  Slovenija
spain.gif  Španija sweden.gif  Švedska unitedkingdom.gif  Združeno kraljestvo

 

Drugi viri statističnih podatkov o varnosti in zdravju pri delu 

Evropski viri

Mednarodni viri

 

shranjeno pod: ,