Summary - Anketa o varnosti in zdravju pri delu (OSH Pulse) – varnost in zdravje pri delu na delovnih mestih po pandemiji

Keywords:

V tem poročilu so predstavljeni rezultati ankete „Flash Eurobarometer – OSH Pulse“, ki jo je naročila agencija EU-OSHA, da bi pridobili vpogled v razmere na področju varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih po pandemiji.

Aprila in maja 2022 so bili opravljeni razgovori z reprezentativnim vzorcem več kot 27 000 zaposlenih v vseh državah EU ter na Islandiji in Norveškem. Povprašali so jih o duševnem in telesnem stresu, s katerim se srečujejo, ter o pomenu ukrepov za varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu.

V anketi so spraševali tudi o uporabi digitalnih tehnologij, povezanih z delom, in njenem vplivu na dobro počutje delavcev.

Prenesi in: en

Dodatne publikacije o tej temi