Slovenia: Anketa OSH Pulse za leto 2022: varnost in zdravje pri delu na delovnih mestih po pandemiji

Keywords:

V tem poročilu o državi so predstavljeni rezultati ankete „Flash Eurobarometer – OSH Pulse“, ki jo je naročila agencija EU-OSHA, da bi pridobila vpogled v razmere na področju varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih po pandemiji.

 

Razgovori z delavci so potekali aprila in maja 2022. Povprašali so jih o duševnem in telesnem stresu ter pomenu upravljanja varnosti in zdravja pri delu na njihovih delovnih mestih.

 

 

Prenesi in: en | sl |