Factsheet 103 – Strategije usposabljanja učiteljev za predavanje o preprečevanju tveganja

Keywords:

Informativni letak temelji na poročilu, ki zajema primere usposabljanja dejavnih učiteljev in prihodnjih učiteljev o bodisi varnosti in zdravju pri delu bodisi za predavanje o preprečevanju tveganja. Učitelje bi morali usposobiti o zdravju in varnosti pri delu med njihovo delovno dobo ter o tem, kako vključiti poučevanje o preprečevanju tveganja v proces izobraževanja. Poučevanje o tveganju je težko vključiti v šolski učni program, še teže pa ga je vključiti v programe usposabljanja prihodnjih učiteljev. Vendar pa primeri predstavljajo različne pristope in metode, ki bi jih morda lahko upoštevali ali iz njih izhajali.

Prenesi in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |