Biološki dejavniki in preprečevanje z delom povezanih bolezni: pregled za laike

Keywords:

Predstavitev je povzetek končnih izsledkov velikega projekta, ki je bil namenjen obravnavi izpostavljenosti delavcev biološkim dejavnikom na delovnem mestu in povezanih učinkov na njihovo zdravje.

Študija je vključevala pregled znanstvene literature, razgovore s strokovnjaki, srečanja tematskih skupin in delavnico zainteresiranih strani.

Prenesi in: el | en | fr | lt | nl | pl | ro |