Automating physical tasks using ai-based systems in the workplace: cases and recommendations

Avtomatizacija fizičnih nalog z uporabo sistemov, ki temeljijo na umetni inteligenci, na delovnem mestu: primeri in priporočila

Keywords:

Z naraščanjem prodaje industrijskih robotov, ki se je med letoma 2020 in 2021 povečala za 31 %, njihova čedalje večja uporaba na delovnem mestu pomeni nove priložnosti in izzive na področju varnosti in zdravja pri delu. Ta povzetek politike se osredotoča na tri različno velika evropska podjetja, ki so v različnem obsegu uvedla napredno robotiko za avtomatizacijo nalog.

Vključevanje delavcev na začetku procesa, jasno sporočanje razlogov in ciljev avtomatizacije ter ponujanje možnosti za usposabljanje in izobraževanje so bili nekateri od ključnih dejavnikov, ki so podjetjem pomagali v procesu uvajanja.

Prenesi in: el | en | fr | mt | ro |