Advanced robotics and AI-based systems in the workplace: OSH challenges and opportunities originating from actual implementations

Napredna robotika in sistemi, ki temeljijo na umetni inteligenci na delovnem mestu: Izzivi in priložnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, ki izhajajo iz dejanskega izvajanja

Keywords:

Uvajanje napredne robotike ali sistemov, ki temeljijo na umetni inteligenci, na delovnem mestu prinaša izzive, tveganja in priložnosti na področju varnosti in zdravja pri delu tako za delodajalce kot za delavce.

Ta kratka predstavitev politike opisuje splošne izkušnje podjetij, ki so uvedla te tehnologije, njihov vpliv na dobro počutje delavcev, socialne stike, čas pred zaslonom, raznolikost nalog in drugo na delovnem mestu. Čeprav se lahko posamezni posebni fizični, organizacijski in psihosocialni dejavniki razlikujejo glede na gospodarsko dejavnost, dokazi kažejo, da priložnosti za varnost in zdravje pri delu odtehtajo z njimi povezane izzive ali tveganja.

Prenesi in: bg | de | el | en | et | fi | fr | hu | it | lt | nl | ro | sl |