Advanced robotic automation: comparative case study report

Napredna robotska avtomatizacija: primerjalno poročilo o študijah primerov

Keywords:

Napredna robotika in sistemi, ki temeljijo na umetni inteligenci, so za avtomatizacijo kognitivnih in fizičnih nalog obetavni v številnih sektorjih. To poročilo prispeva k raziskavam o njihovem uvajanju, izvajanju in upravljanju na evropskih delovnih mestih, zlasti v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu.

Predstavljeni so rezultati 11 študij primerov, ki jih je pripravila agencija EU-OSHA, v katerih so poudarjene priložnosti, izzivi, spodbude in ovire za varno uvajanje tovrstnih sistemov. Priporočila se osredotočajo na sedanjo in prihodnjo uporabo, zlasti v zvezi z načrtovanjem, osredotočenim na človeka, in ukrepi za pomoč delavcem pri sprejemanju.

Prenesi in: en

Dodatne publikacije o tej temi