Automating cognitive tasks in the workplace using ai-based systems: cases and recommendations

Avtomatizacija kognitivnih nalog na delovnem mestu z uporabo sistemov, ki temeljijo na umetni inteligenci: primeri in priporočila

Keywords:

Podjetje za plinsko infrastrukturo na Norveškem, nepridobitna organizacija s sedežem v Združenem kraljestvu, ki deluje na področju novinarstva in politike, ter nemški konglomerat so za avtomatizacijo kognitivnih nalog na delovnem mestu uvedli sisteme, ki temeljijo na umetni inteligenci. Ti sistemi pomagajo delavcem pri opravljanju njihovih osnovnih nalog in jim omogočajo, da delajo v varnejših in bolj zdravih pogojih.

Ta kratka predstavitev politike obravnava izkušnje treh različno velikih podjetij in ponuja priporočila za izvajanje teh tehnologij na delovnem mestu ob upoštevanju telesnega in duševnega počutja delavcev ter varstva podatkov.

Prenesi in: en