Poklicne poti

Člani osebja agencije EU-OSHA delajo v spodbudnem in večnacionalnem delovnem okolju. Agencija uraduje v kulturno živahnem Bilbau.

V agenciji EU-OSHA so zaposlene osebe najrazličnejših profilov, vsi zaposleni – od projektnih vodij do uradnikov za komunikacijo in administratorjev – pa imajo znanja in spretnosti, so predani in zavzeti, kar potrebujemo za oblikovanje varnejšega, bolj zdravega in produktivnejšega delovnega okolja v Evropi.

V spletišču Evropskega urada za izbor osebja (EPSO) preberite več o zaposlitvi v institucijah Evropske unije.

 

Who we employ

Delovna mesta v okviru agencije EU-OSHA so na voljo državljanom 27 držav članic Evropske unije ter Islandije, Lihtenštajna in Norveške (pogodbenice sporazuma EGP).

EU-OSHA is an equal opportunity employer. We consider candidates for employment without distinction on the grounds of gender, colour, racial, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, nationality, age, sexual orientation or gender identity.

Izjava o varstvu osebnih podatkov agencije EU-OSHA glede postopkov izbora in zaposlovanja osebja: BGCSDADEELENESETFIFRHRHUISITLTLVMTNLNOPLPTROSKSLSV 

Agencija EU-OSHA je delodajalec, ki zagotavlja enake možnosti. Pri nas v agenciji kandidate za zaposlitev obravnavamo enako ne glede na spol, barvo kože, raso, etnično ali socialno poreklo, genetske značilnosti, jezik, vero ali prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost narodni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, državljanstvo, starost, spolno usmerjenost ali spolno identiteto.

 

Sklep agencije EU-OSHA o zaposlitvi pogodbenih uslužbencev

Delovni in pogodbeni pogoji zaposlenih pri agenciji EU-OSHA temeljijo na dokumentu Kadrovski predpisi in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti

Zaposleni pri agenciji so večinoma začasni uslužbenci in pogodbeni uslužbenci.

  Začasni uslužbenci

Delovna mesta začasnih uslužbencev se v skladu z vrsto in pomembnostjo nalog razvrstijo v:

 • funkcionalno skupino administratorjev (AD): obsega dvanajst razredov od AD 5 do AD 16 glede na tehnične, administrativne, svetovalne, jezikovne in znanstvene naloge;
 • funkcionalno skupino strokovnih sodelavcev (AST): obsega enajst razredov od AST 1 do AST 11 glede na izvedbene, tehnične in pisarniške naloge.
 • Pogodbeni uslužbenci

   Trajanje pogodb pogodbenih uslužbencev je odvisno od potreb agencije.
   Delovna mesta pogodbenih uslužbencev so razvrščena v štiri funkcionalne skupine, odvisno od nalog in odgovornosti, in vključujejo:

 • funkcionalna skupina IV: vključuje šest razredov glede na administrativne, svetovalne, jezikovne in enakovredne tehnične naloge;
 • funkcionalna skupina III: vključuje pet razredov glede na izvedbene naloge, naloge pri pripravi osnutkov, računovodske in druge enakovredne tehnične naloge;
 • funkcionalna skupina II: vključuje štiri razrede glede na pisarniške in tajniške naloge, vodenje pisarne in druge enakovredne naloge;
 • funkcionalna skupina I: vključuje tri razrede glede na fizične in upravno‐administrativne naloge podpornih storitev.
 • Pogodbeni uslužbenci, ki imajo pogodbo sklenjeno vsaj za obdobje enega leta, morajo opraviti naslednje poskusne dobe. Če je trajanje pogodbe manj kot dvanajst mesecev, so pogodbeni uslužbenci lahko izvzeti iz obveznosti opravljanja poskusne dobe.

  Reserve lists

  Reserve lists are composed of the candidates who came for an interview at the time of the recruitment procedure for the posts listed and who obtained the best overall marks. Candidates in the reserve list may be offered contracts at a later date without subsequent selection procedure.

  For some Contract Agent positions, EU-OSHA may use the EPSO database.

  Vacancies - Open

  Vacancies - Evaluation underway

  Vacancies - Completed

  Spontaneous applications

  Zaradi številnih spontanih prijav, ki jih prejme agencija, vsaki od njih žal ne moremo posvetiti potrebne pozornosti. Zato vam priporočamo, da prijave pošiljate samo kot odgovor na posebne zaposlitvene oglase ali objavljene postopke za zaposlovanje.

  Opozarjamo vas, da ne potrjujemo prejema spontanih prijav ali prošenj za delovno prakso niti ne odgovarjamo nanje.

  Enquiries

  Za vsa vprašanja se obrnite na oddelek za kadrovske zadeve na e-naslov: recruitment afna osha.europa.eu

  Če želite vprašanja poslati po pošti, uporabite naslednji naslov: European Agency for Safety and Health at Work, Edificio Miribilla, c) Santiago de Compostela 12 – 48003 Bilbao, Španija.

  Share this on: