Vodstveno osebje

Izvršna direktorica

Dr. Christa SEDLATSCHEK

sedlatschek(afna)osha(pika)europa(pika)eu

Tel. 0034 944358302 (asistent)

Slika dr. Christe Sedlatschek

Christa je bila imenovana za izvršno direktorico Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) leta 2011 in opravlja svoj drugi mandat. Je zakonita zastopnica in je odgovorna za upravljanje in vsakodnevno vodenje agencije EU-OSHA, vključno z vsemi finančnimi, upravnimi in kadrovskimi zadevami, ki temeljijo na prenosu teh pooblastil z upravnega odbora. Njen mandat traja pet let in ga je mogoče enkrat podaljšati, odgovorna pa je upravnemu odboru.

Christa je zdravnica (Univerza na Dunaju) in specialistka medicine dela. Po končanem študiju je začela delati na avstrijskem inšpektoratu za delo, leta 1993 pa se je preselila na ministrstvo za delo in socialne zadeve, kjer je prevzela funkcijo namestnice vodje oddelka za medicino dela.

Leta 1998 se je zaposlila v agenciji EU-OSHA, kjer se je osredotočila na zbiranje in razširjanje informacij o dobrih praksah ter postala vodja nekdanje enote za delovno okolje. V tistem času je pridobila poglobljeno znanje o EU in obstoječih sistemih varnosti in zdravja pri delu v državah članicah.

Leta 2003 je začela delati na nemškem zveznem inštitutu za varnost in zdravje pri delu (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – BAuA), kjer je leta 2004 postala direktorica nacionalne „pobude za novo kakovost dela“. Ta pobuda, ki jo je sprožilo nemško zvezno ministrstvo za delo in socialne zadeve, je bila rezultat lizbonskega srečanja na vrhu leta 2000, katerega cilj je bil prispevati k ustvarjanju novih in boljših delovnih mest v Evropi.

Izjava o interesih – življenjepis

Vodja enote za obveščanje in promocijo

Andrew SMITH

smith(afna)osha(pika)europa(pika)eu

Tel. 0034 944358342 (asistent)

Andrew se je agenciji EU-OSHA pridružil leta 2000. Kot vodja enote za obveščanje in promocijo je odgovoren za pripravo in izvajanje vseevropskih komunikacijskih strategij, vključno s kampanjami ozaveščanja z več deležniki in elektronskimi komunikacijami.

Andrew, ki je po izobrazbi družboslovec (Univerza v Bristolu), ima več kot 25 let delovnih izkušenj na področju komunikacij. Preden je prevzel sedanjo funkcijo, je bil pet let vodja oddelka za informacije in komunikacijo pri Evropski znanstveni fundaciji, od leta 1989 do leta 1995 pa vodja komunikacij pri Ekonomsko‑socialnem svetu za raziskave v Združenem kraljestvu.

Izjava o interesih – življenjepis

Vodja enote za preprečevanje in raziskave

William COCKBURN

cockburn(afna)osha(pika)europa(pika)eu

Tel. 0034 944358372 (asistent)

Od leta 2012 je odgovoren za enoto za preprečevanje in raziskave v okviru agencije EU-OSHA, ki razvija vsebino varnosti in zdravja pri delu ter vključuje evropsko opazovalnico tveganj.

V agenciji EU-OSHA dela od leta 1998, osredotočen pa je na usklajevanje raziskav in nastajajoča tveganja. Odgovoren je bil za prvo evropsko raziskavo podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER).

Je univerzitetni diplomirani pravnik in magister ergonomije (Univerza v Loughboroughu). Preden se je pridružil agenciji EU-OSHA, je delal na področju akademskih raziskav, namenjenih preučevanju varnostne kulture v podjetjih, ter v zasebnem sektorju kot svetovalec za ergonomijo in vodja raziskav za projekte na področju varnosti in zdravja pri delu.

Izjava o interesih – življenjepis

Vodja centra za vire in storitve

 Andrea Baldan

baldan(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel. 0034 944358322 (pomočnik)

Andrea Baldan, ki se je agenciji EU-OSHA pridružil leta 2018 kot vodja centra za vire in storitve, vodi ekipo, ki agenciji zagotavlja ključne podporne storitve, vključno z upravljanjem kadrov, finančnih sredstev, javnih naročil, proračuna, računovodstva in dokumentov.

Preden se je Andrea pridružil agenciji, je deset let delal v Evropski banki za obnovo in razvoj v Londonu v Združenem kraljestvu, kjer je nadzoroval sisteme in operacije na področju javnih naročil in tehničnega sodelovanja, vodil pobude za večfunkcijsko učinkovitost ter načrtoval in izvajal projekte notranjega upravljanja. Svojo poklicno pot je začel na področju mednarodnega razvoja; sodeloval je pri projektih Evropske komisije za zagotavljane tehnične pomoči v državah v razvoju ter bil dolgoročni rezidenčni strokovnjak v Južni Afriki, kjer je upravljal sredstva in projekte na področju gospodarskega razvoja.

Andrea, ki je certificirani izvajalec upravljanja sprememb, ima certifikat PRINCE2 (Foundation), MBA z Univerze v Walesu (Združeno kraljestvo) ter diplomo iz poslovnega vodenja in upravljanja z Univerze LIUC (Italija).

Izjava o interesih – življenjepis