Vodstveno osebje

Izvršni direktor

G. William Cockburn Salazar

V agenciji EU-OSHA dela od leta 1998, osredotočen pa je na usklajevanje raziskav in nastajajoča tveganja. Odgovoren je bil za prvo evropsko raziskavo podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER). Od leta 2012 do leta 2021 je bil vodja enote za preprečevanje in raziskave agencije EU-OSHA, ki pripravlja vsebine o varnosti in zdravju pri delu. Od leta 2021 do njegovega uradnega imenovanja za izvršnega direktorja leta 2023 je opravljal vlogo vršilca dolžnosti izvršnega direktorja.

Je univerzitetni diplomirani pravnik in magister ergonomije. Preden se je pridružil agenciji EU-OSHA, je delal na področju akademskih raziskav, namenjenih proučevanju varnostne kulture v podjetjih, ter v zasebnem sektorju kot svetovalec za ergonomijo in vodja raziskav za projekte na področju varnosti in zdravja pri delu.

Izjava o interesih – življenjepis

Vodja enote za obveščanje in promocijo

Andrew SMITH

Andrew se je agenciji EU-OSHA pridružil leta 2000. Kot vodja enote za obveščanje in promocijo je odgovoren za pripravo in izvajanje vseevropskih komunikacijskih strategij, vključno s kampanjami ozaveščanja z več deležniki in elektronskimi komunikacijami.

Andrew, ki je po izobrazbi družboslovec (Univerza v Bristolu), ima več kot 25 let delovnih izkušenj na področju komunikacij. Preden je prevzel sedanjo funkcijo, je bil pet let vodja oddelka za informacije in komunikacijo pri Evropski znanstveni fundaciji, od leta 1989 do leta 1995 pa vodja komunikacij pri Ekonomsko‑socialnem svetu za raziskave v Združenem kraljestvu.

Izjava o interesih – življenjepis

Začasna vodja enote za preventivo in raziskave

Malgorzata Milczarek

Malgorzata Milczarek se je agenciji EU-OSHA pridružila leta 2006 kot projektni vodja. Delala je v oddelku za preventivo in raziskave, kjer se je osredotočala na projekte s področja duševnega zdravja na delovnem mestu, stresa, povezanega z delom, in drugih psihosocialnih tveganj, kot sta nasilje in nadlegovanje. Prav tako je bila odgovorna za glavni projekt na področju varnosti in zdravja pri delu v mikro in malih podjetjih.

Malgorzata Milczarek je magistrirala iz psihologije na Varšavski univerzi in doktorirala iz psihologije dela na Šlezijski univerzi. Preden je prišla v agencijo EU-OSHA, je delala kot akademska raziskovalka na Osrednjem inštitutu za varstvo pri delu v okviru poljskega nacionalnega raziskovalnega inštituta.

Izjava o interesih – življenjepis

Vodja centra za vire in storitve

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo se je agenciji EU-OSHA pridružila septembra 2023. Kot vodja enote za vire in storitve bo vodila skupino sodelavcev, ki so zadolženi za kadrovske zadeve, finance, javna naročila, dokumentacijo, notranjo kontrolo in upravljanje objektov.

Preden se je pridružila agenciji EU OSHA, je več kot 16 let delala v Evropski agenciji za nadzor ribištva (EFCA) v Vigu, najprej kot vodja sektorja za finance in javna naročila, nato pa kot namestnica vodje enote za vire in IKT.

Izjava o interesih – življenjepis