Vodstveno osebje

Začasni izvršni direktor

William COCKBURN

William Cockburn je bil imenovan za začasnega izvršnega direktorja, dokler te funkcije ne bo nastopil novi izvršni direktor.

V agenciji EU-OSHA dela od leta 1998, osredotočen pa je na usklajevanje raziskav in nastajajoča tveganja. Odgovoren je bil za prvo evropsko raziskavo podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER).

Je univerzitetni diplomirani pravnik in magister ergonomije (Univerza v Loughboroughu). Preden se je pridružil agenciji EU-OSHA, je delal na področju akademskih raziskav, namenjenih preučevanju varnostne kulture v podjetjih, ter v zasebnem sektorju kot svetovalec za ergonomijo in vodja raziskav za projekte na področju varnosti in zdravja pri delu.

Izjava o interesih – življenjepis

Vodja enote za obveščanje in promocijo

Andrew SMITH

Andrew se je agenciji EU-OSHA pridružil leta 2000. Kot vodja enote za obveščanje in promocijo je odgovoren za pripravo in izvajanje vseevropskih komunikacijskih strategij, vključno s kampanjami ozaveščanja z več deležniki in elektronskimi komunikacijami.

Andrew, ki je po izobrazbi družboslovec (Univerza v Bristolu), ima več kot 25 let delovnih izkušenj na področju komunikacij. Preden je prevzel sedanjo funkcijo, je bil pet let vodja oddelka za informacije in komunikacijo pri Evropski znanstveni fundaciji, od leta 1989 do leta 1995 pa vodja komunikacij pri Ekonomsko‑socialnem svetu za raziskave v Združenem kraljestvu.

Izjava o interesih – življenjepis

Začasna vodja enote za preventivo in raziskave

Malgorzata Milczarek

Malgorzata Milczarek se je agenciji EU-OSHA pridružila leta 2006 kot projektni vodja. Delala je v oddelku za preventivo in raziskave, kjer se je osredotočala na projekte s področja duševnega zdravja na delovnem mestu, stresa, povezanega z delom, in drugih psihosocialnih tveganj, kot sta nasilje in nadlegovanje. Prav tako je bila odgovorna za glavni projekt na področju varnosti in zdravja pri delu v mikro in malih podjetjih.

Malgorzata Milczarek je magistrirala iz psihologije na Varšavski univerzi in doktorirala iz psihologije dela na Šlezijski univerzi. Preden je prišla v agencijo EU-OSHA, je delala kot akademska raziskovalka na Osrednjem inštitutu za varstvo pri delu v okviru poljskega nacionalnega raziskovalnega inštituta.

Izjava o interesih – življenjepis

Vodja centra za vire in storitve

 Andrea Baldan

Andrea Baldan, ki se je agenciji EU-OSHA pridružil leta 2018 kot vodja centra za vire in storitve, vodi ekipo, ki agenciji zagotavlja ključne podporne storitve, vključno z upravljanjem kadrov, finančnih sredstev, javnih naročil, proračuna, računovodstva in dokumentov.

Preden se je Andrea pridružil agenciji, je deset let delal v Evropski banki za obnovo in razvoj v Londonu v Združenem kraljestvu, kjer je nadzoroval sisteme in operacije na področju javnih naročil in tehničnega sodelovanja, vodil pobude za večfunkcijsko učinkovitost ter načrtoval in izvajal projekte notranjega upravljanja. Svojo poklicno pot je začel na področju mednarodnega razvoja; sodeloval je pri projektih Evropske komisije za zagotavljane tehnične pomoči v državah v razvoju ter bil dolgoročni rezidenčni strokovnjak v Južni Afriki, kjer je upravljal sredstva in projekte na področju gospodarskega razvoja.

Andrea, ki je certificirani izvajalec upravljanja sprememb, ima certifikat PRINCE2 (Foundation), MBA z Univerze v Walesu (Združeno kraljestvo) ter diplomo iz poslovnega vodenja in upravljanja z Univerze LIUC (Italija).

Izjava o interesih – življenjepis