Różnorodność pracowników i cyfrowe platformy pracy: konsekwencje dla bezpieczeństwa i higieny pracy

Keywords:

Gospodarka platform cyfrowych rozwija się szybko, a oferowana praca jest tak różnorodna, jak sami pracownicy. Migranci i mniejszości etniczne częściej angażują się w pracę za pośrednictwem platform internetowych. Taki rodzaj pracy może również stanowić szansę dla osób z niepełnosprawnościami i kobiet.

Chociaż praca cyfrowa może być krokiem w kierunku rynku pracy, to jednak na tej drodze jest również wiele ślepych zaułków. Niniejszy dokument do dyskusji przedstawia ogólny zarys warunków pracy i zagrożeń dla BHP związanych z pracą za pośrednictwem platform cyfrowych dla niektórych grup pracowników.

Wyniki pokazują, w jaki sposób platformy cyfrowe mogą przyczyniać się do postawania bezpieczniejszych i zdrowszych zawodów.

 

Pobierz in: en