Praca zdalna podczas pandemii COVID-19: zagrożenia i strategie zapobiegania

Keywords:

W niniejszym krótkim raporcie opisano główne czynniki stymulujące pracę zdalną oraz związane z nią zagrożenia, korzyści i wyzwania dla pracowników i organizacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w czasie pandemii. Podkreślono w nim znaczenie ocen ryzyka na stanowiskach pracy w celu ochrony zdrowia fizycznego telepracowników oraz potencjalnych zagrożeń psychospołecznych, które ich dotyczą. Omówiono tu również europejskie przepisy dotyczące pracy zdalnej, w tym prawo do rozłączenia się.

Raport zawiera przykłady dobrych praktyk z zakresu BHP przyjętych przez europejskie firmy w celu wsparcia telepracowników podczas pandemii.

Pobierz in: bg | el | en | et | fr | hu | nl | tr |