Wspieranie zgodności z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy – systemy sankcji i środki standardowe europejskiej inspekcji pracy

Keywords:

Inspekcje pracy mają kluczowe znaczenie dla promowania zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Głębokie przeobrażenia w miejscu pracy, spowodowane nowymi technologiami i organizacją pracy, zainicjowały dyskusję na temat roli inspektoratów pracy w tym zmieniającym się świecie pracy.

Przedmiotowy dokument do dyskusji zawiera przegląd inspekcji pracy i różnych systemów sankcji w UE. Przedstawia on najlepsze praktyki dla inspektorów pracy dotyczące przekonywania przedsiębiorstw do poprawy zgodności z przepisami i jednocześnie podkreśla skuteczność zachowania równowagi między perswazją a egzekwowaniem przepisów podczas wizyt kontrolnych.

W dokumencie zwrócono również uwagę na potrzebę standardowej oceny bezpieczeństwa w miejscu pracy i zaproponowano sposoby jej pomiaru.

Pobierz in: en