Wyniki ankiety z 2020 r. przeprowadzonej wśród zainteresowanych stron

Keywords:

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy regularnie przeprowadza ankietę wśród zainteresowanych stron w celu uzyskania opinii na temat prowadzonej przez siebie działalności. Sprawdź kluczowe wyniki i ustalenia.

Możesz także pobrać niniejszą prezentację z platformy Slideshare

Pobierz in: en