Inteligentne cyfrowe systemy monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy: włączenie i różnorodność w miejscu pracy

Keywords:

Nowe technologie, takie jak urządzenia do noszenia na ciele i specjalistyczne aplikacje na smartfony, są coraz częściej stosowane w miejscach pracy. Oprócz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy cyfrowe rozwiązania w zakresie monitorowania BHP mogą być wykorzystywane do wspierania włączenia i różnorodności w miejscu pracy poprzez wzmocnienie integracji szerokiego zakresu grup pracowników, w tym starszych pracowników, pracowników migrujących o niskich umiejętnościach językowych, kobiet w ciąży, pracowników neuroróżnorodnych i młodych pracowników.

W niniejszym dokumencie orientacyjnym przedstawiono, w jaki sposób takie systemy mogą lepiej zaspokoić potrzeby określonych grup pracowników, aby zapewnić ich nieograniczony i bezpieczny udział w pracy. Szkolenia, przejrzysta i otwarta komunikacja oraz bezpośrednie zaangażowanie pracowników są kluczowe dla udanego wdrożenia cyfrowych narzędzi monitorowania BHP w miejscu pracy.

Pobierz in: cs | el | en | fr | hu | nl | pt | sl |